y tu mamá también

Sao lại trong các xã hội quyền cha trên đời cũng chỉ nghe «đụ má, đụ má» hoài luôn? 想過沒、為啥全球父權化語言老是那一句『肏你媽』咧。Se dice alguna forma de ¡Chinga tu madre! en cada idioma patriarcal humano, en la tierra como en el cielo y hasta en la China. 唔曉、要劈友咪劈友、關我哋啲老母個閪咩事吖。Every other patriarchy we go, it’s always, “I fucked your momma,” never, “Die, fatherfucker!” I guess that’s why they call it “patriarchy”. 免誤解、「幹恁娘」三字直透 piak 出父權社會反查某反 chibai 反 lānchiáu、扭曲性愛个本色。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *